Ако имате проблеми със старт/стоп системата във вашия автомобил или ако тя откаже да работи, нашите електроспециалисти бързо ще се…
При дефект на електрониката във вашия автомобил или ако светне предупредителна лампа, можете да разчитате на нашите експерти, които бързо…
Готов ли е акумулаторът ви за действие? Ще даде ли достатъчно енергия през зимата? Можете да го проверите в Bosch…